Spårmarker

Spårkurs november 2019

Klubben har nu tecknat avtal med Skånska Landskap som ger oss möjlighet att boka upp marker för exempelvis spårträning. Områdena som är av varierande storlek finns spridda över i stort sett hela Skåne med bland annat Arriesjön, Snogeholm, Järavallen och Fulltofta. Vi håller på och inventerar vilka som skulle vara lämpliga för vår verksamhet och som ligger på någorlunda rimligt avstånd och återkommer så fort som möjligt men senast under mars med information om regler kring nyttjandet och hur bokning sker.