Hedersledamöter

Person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften kan utses till hedersmedlem. Medlemskapet är jämnställt med ordinarie medlemskap och är en titel.

Claes Björkman
Ulla Engemark
Eivor Hansson
Berit Persson Qvist
Karin Wejland