GDPR

Allmänt
Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och dina engagemang i vår klubb och använder oss av SBK:s medlemsregister.
Vid anmälan till olika aktiviteter kommer du att behöva styrka att du accepterar att Skanör Falsterbo Brukshundklubb (SFBK) lagrar information om dina personuppgifter. Betalning av medlemsavgiften innebär också att du accepterar detta.
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Personuppgifter som behandlas
Uppgifterna hämtas i första hand direkt från dig. De uppgifter vi behöver lagra är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, hantera dina kursanmälningar och anmälningar till övriga aktiviteter som görs via SFBK.
Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida om hur SBK centralt hanterar dina uppgifter vid anmälan till tävling och prov och om hur dina uppgifter lagras i SBK:s medlemsregister.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Personuppgifter om dig som funktionär
Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag, t.ex. på vår hemsida.

Personuppgifter vid kurser och utbildningar
Vi samarbetar med Studiefrämjandet och vi delger dina uppgifter till dem när du väljer att gå kurs hos oss. Läs mer om hur de behandlar dina uppgifter på Studiefrämjandets hemsida.