Tävlingar

OBS! För att en blandras/oregisterad hund ska få tävla så måste den ha en tävlingslicens, vilken utfärdas av Svenska Kenneklubben. Vid anmälan till tävlingar ska licensnumret skrivas i där registreringsnumret normalt skrivs i.

Anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdagen. Anmälan är inte komplett förrän arrangören fått besked från banken om att betalning har skett. Återbud till tävlingar sker direkt till arrangören och ej till Svenska Brukshundklubben centralt.

Vi rekommenderar att du innan första tävlingen läser igenom gällande tävlingskrav och tävlingsregler för lydnad respektive bruks.

SFBK-medlem som tävlar – fyll i dina resultat på blanketterna som finns i klubbstugan vid barometertavlorna och lägg i den gröna lådan. Då deltar du i barometrarna och får dina etappriser!

Uppflyttningspris får den som vid tävling blir uppflyttad till nästa klass.

Länk till Lydnadskommendering Bruks Elit finns här