Träningsgrupper

Alla träningsgrupper har nu fastställt sina startider för våren 2023

Avgiften för deltagande i träningsgrupperna är 200 kr/termin och träningsgrupp

Allmänlydnad torsdagar kl 12-13.30 med start den 2 mars 2023. Krav för att delta är genomgången kurs i Allmänlydnad/Vardagslydnad. Anmälan till Viveca Edblad viveca.edblad@outlook.com
Rallylydnad torsdagar kl 10.30 med start den 19 januari 2023. Anmälan till Nilla Lundwall nillalundwall@gmail.com
Nose Work måndagar kl 17.00 med start den 30 januari 2023. Anmälan till Agneta Nilsson agge.n@telia.com
Specialsök fredagar kl 16.00 med start den 27 januari 2023. Anmälan till Agneta Nilsson agge.n@telia.com
Lydnad/Brukslydnad söndagar kl 10.00 med start den 12 februari 2023 till och med den 26 mars. Från och med den 29 mars onsdagar kl 18. Anmälan till Ulf Svensson Usvensson64@gmail.com
Agility tisdagar kl 18.00-19.30 med start den 9 maj 2023. Krav för att delta är genomgången kurs Agility steg 1. Anmälan till Thomas Wickel thomas@wickell.se

Tävlingslydnad Vi har en grupp som är aktiva och tävlar. Kraven för att delta är man skall tävla i lydnad och kunna reglerna så att man vid träningstillfällena kan kommentera andra i gruppen. Mera detaljer finns om du klickar på Tävlingslydnadsträningsgruppen För mer information och anmälan kontakta Björn Carlaby bcarlaby@gmail.com