Hem

Välkommen till Skanör-Falsterbo Brukshundklubb, Sveriges sydvästligaste Brukshundklubb. På vår hemsida hittar du mycket information om oss.

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.

Årsmöte 20 februari 2020 kl 19.00
Plats: Klubbstugan
Handlingar kommer läggas ut under fliken Klubben/Årsmöte

Valberedningen önskar förslag på nomineringar till förtroendeuppdrag i SFBK, se dokument SFBK-valberedningen

Rallylydnad Träningsgrupp startar den 14 januari kl 10.30. Kontaktperson är Nilla Lundwall som har mailadress nilla.lundwall@gmail.com

Nose Work Träningsgrupp startar den 10 februari kl 19.00. Kontaktperson är Agneta Nilsson som har mailadress agge.n@telia.com

Du kan hjälpa till!

Eftersom brukshundklubben är en ideell förening där alla arbetar utan ersättning behöver vi fler som hjälper till. Vid tävlingar och mentaltester behövs alltid funktionärer. Cafeét behöver också personal för att fungera. I klubbstugan finns en lista att anteckna sig på eller skicka e-post till sfbk@sfbk.nu. Ju fler vi är som hjälper till desto mindre behöver var och en göra och desto roligare blir det.