Hem

Välkommen till Skanör-Falsterbo Brukshundklubb, Sveriges sydvästligaste Brukshundklubb. På vår hemsida hittar du mycket information om oss.

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.

Hundens nos

På grund av rådande läge med coronavirus så flyttar vi föreläsningen om  hundens nos till hösten. Återkommer när datum bestämts
Klicka på Hundens nos för att läsa mer.

Corona viruset

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer. Ytterligare information finns att läsa om du klickar på SBK-corona-beslut-27-mars-2020

Med anledning av detta gäller följande för SFBK:

  • Alla tävlingar under våren ställs in 
  • Kursverksamheten begränsas till max 10 personer inkl instruktörer som befinner sig på samma appelplan/träningsplan
  • All inomhusverksamhet begränsas till att endast 1 person åt gången får befinna sig i klubbhuset. 

Fortfarande gäller följande:

  • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i någon aktivitet minst två dagar efter att symptomen har gått över.
  • Tillhör du en riskgrupp bör du inte i delta Brukshundklubbens aktiviteter
  • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.


Träningsgrupper

-Rallylydnad tisdagar kl 10.30. Kontaktperson Nilla Lundwall nilla.lundwall@gmail.com
-Nose Work måndagar kl 19.00. Kontaktperson Agneta Nilsson agge.n@telia.com
-Lydnad/Brukslydnad onsdagar kl 18.30 med start 1 april. Kontaktperson Zita Frising zita.frising@telia.com

Du kan hjälpa till!

Eftersom brukshundklubben är en ideell förening där alla arbetar utan ersättning behöver vi fler som hjälper till. Vid tävlingar och mentaltester behövs alltid funktionärer. Cafeét behöver också personal för att fungera. I klubbstugan finns en lista att anteckna sig på eller skicka e-post till sfbk@sfbk.nu. Ju fler vi är som hjälper till desto mindre behöver var och en göra och desto roligare blir det.