Hem

Välkommen till Skanör-Falsterbo Brukshundklubb, Sveriges sydvästligaste Brukshundklubb. På vår hemsida hittar du mycket information om oss.

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.

Valberedningen önskar förslag på nomineringar till förtroendeuppdrag i SFBK, se dokument nedan

Öppen träning!

Är för närvarande vilande.

Rallylydnad Träningsgrupp!

Vi tar nu julledigt men startar upp i början av 2020. Återkommer när det är dags.

Nose Work Träningsgrupp!

Vi kommer starta upp en träningsgrupp i Nose Work i början av 2020. Återkommer när det är dags.

Du kan hjälpa till!

Eftersom brukshundklubben är en ideell förening där alla arbetar utan ersättning behöver vi fler som hjälper till. Vid tävlingar och mentaltester behövs alltid funktionärer. Cafeét behöver också personal för att fungera. I klubbstugan finns en lista att anteckna sig på eller skicka e-post till sfbk@sfbk.nu. Ju fler vi är som hjälper till desto mindre behöver var och en göra och desto roligare blir det.