Årsmöte/Medlemsmöte

År 2021

Årsmöte 2021-02-18


Kallelse
Kallelse-2
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Balansrapport
Resultatrapport
Budget
Revisionsberättelse
Valberedningens-förslag
Protokoll-Årsmöte-SFBK-20210218

Medlemsmöte 2021-10-20

Dagordning
Resultatrapport
Balansrapport

Dokument kommer att läggas upp senast en vecka före mötet

År 2020

Årsmöte 2020-02-20


Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse-2019
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Budget 2020 reviderad
Mål-2020
Valberedningen förslag rev2
Protokoll-Årsmöte-SFBK-20200220

År 2019

Årsmöte 2019-02-27

Kallelse och dagordningsförslag
Verksamhetsberättelse 2018
Balansrapport 31/12 2018
Resultatrapport 31/12 2018
Budgetförslag 2019
Mål för 2019
Valberedningens förslag
Protokoll-Årsmöte-27-feb-2019

Medlemsmöte

Protokoll-Medlemsmöte-18-juni-2019
Protokoll-Medlemsmöte-17-okt-2019