Årsmöte/Medlemsmöte

År 2024

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2024
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Budget 2024 Rambudget 2025
Valberedningen
Protokoll Årsmöte

År 2023

Medlemsmöte 2023-11-22

Kallelse Dagordning Medlemsmöte 22 nov 2023
Resultatrapport
Balansrapport
Protokoll Medlemsmöte_20231122

Medlemsmöte 2023-05-16

Medlemsmöte 16 Maj 2023
Verksamhetsplan 2023
Dagordning-Kallelse
Balansrapport
Resultatrapport
Protokoll-Medlemsmöte

Årsmöte 2023-02-13

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Budget
Valberedningen
Protokoll Årsmöte


År 2022

Årsmöte 2022-02-15

Kallelse
Kallelse-2-Fysiskt-Årsmöte
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Balansrapport
Resultatrapport
Budget
Revisionsberättelse
Valberedningen
Protokoll-Årsmöte

År 2021

Årsmöte 2021-02-18


Kallelse
Kallelse-2
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Balansrapport
Resultatrapport
Budget
Revisionsberättelse
Valberedningens-förslag
Protokoll-Årsmöte-SFBK-20210218

Medlemsmöte 2021-10-20

Dagordning
Resultatrapport
Balansrapport
Protokoll-Medlemsmote-20-oktober-2021

År 2020

Årsmöte 2020-02-20


Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse-2019
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Budget 2020 reviderad
Mål-2020
Valberedningen förslag rev2
Protokoll-Årsmöte-SFBK-20200220

År 2019

Årsmöte 2019-02-27

Kallelse och dagordningsförslag
Verksamhetsberättelse 2018
Balansrapport 31/12 2018
Resultatrapport 31/12 2018
Budgetförslag 2019
Mål för 2019
Valberedningens förslag
Protokoll-Årsmöte-27-feb-2019

Medlemsmöte

Protokoll-Medlemsmöte-18-juni-2019
Protokoll-Medlemsmöte-17-okt-2019