Funktionärer

Tävlingsledare Lydnad
Björn Carlaby, bcarlaby@gmail.com
Under utbildning – Monica Egermayer

Tävlingssekreterare Bruks och Lydnad
Mats Tångberg
Jane Cedergren – under utbildning

Tävlingssekreterare Rallylydnad
Barbro Hedlin, barbro.hedlin@live.se
Mats Tångberg – under utbildning

MH-Auktoriserad testledare
Mikael Thell, jm.thellserviceab@telia.com

MH – Mentalbeskrivning
Pernilla Biström, pernilla.bistrom@ihm.se
Ingrid Jensen, karlsro32@gmail.com
Pia Hallerby, pia@hallerby.se
Mikael Thell, jm.thellserviceab@telia.com
Marie Naumann Carpenter, marienaumann@icloud.com
Peter Somrell
Thomas Wickell
Ellinor Wernquist
Aleksandra Grelak
Dovile Stumbre