Spårmarker – Tider i augusti och september

Spårkurs november 2019

Klubben har nu tecknat avtal med Skånska Landskap som ger oss möjlighet att boka upp marker för exempelvis spårträning. Områdena som är av varierande storlek finns spridda över i stort sett hela Skåne med bland annat Arriesjön, Snogeholm, Järavallen och Fulltofta. Vi har nu bokat Snogeholm två söndagar i augusti respektive september. Söndagen den 18 september kommer att bli en workshop som du just nu inte kan anmäla dig till. Övriga datum och hur du anmäler dig se Spårmarker-Skånska-Landskap-augusti-september