Unghundskurs

Mål:
Kursens mål är att befästa och vidareutveckla redan inlärda färdigheter.

Förkunskaper:
Inga

Innehåll:
Träning av såväl nya som gamla övningar, som fungerar i vardagen.
Grundinlärning för att gå vidare till övriga kurser och annan träning.

Avgift:
Kursavgiften är 990 kronor och är på c:a 12 timmar.