Lydnad träningsgrupp

Mål:
Målet med träningsgruppen är att bygga vidare på kontakt och samarbete mellan ägare och hund. Träningen ska leda till att man börjar eller fortsätter tävla inom lydnad/brukslydnad.

Förkunskaper:
Kurs i lydnad med tävlingsinriktning och/eller startat lydnadstävling.

Innehåll:
Vi jobbar och tränar tillsammans.Träningsgruppen är inte instruktörsledd, ansvarig ledare finns. Gruppmedlemmar tränar och coachar varandra. Vi strävar att träna en gång i veckan.

Avgift:
Deltagaravgiften är 200 kronor per termin.