Spårkurs Appell

Mål:
Målet med kursen är att lära hunden spåra!

Förkunskaper:
Inga

Innehåll:
Introduktion i spårträning, hunden lär sig att följa ett spår.

Avgift:
Kursavgiften är 990 kronor.