Rallylydnad 3 Avancerad/Mästarklass

Mål:
Lägga grunden för Avancerad och Mästarklass.

Förkunskaper:
Rallylydnad fortsättningskurs

Innehåll:
Genomgång och inlärning av alla moment i Avancerad och
Mästarklass.
Träna på slingor och banor

Avgift:
990:- totalt ca 12 timmar