Lydnad med tävlingsinriktning 2

Mål:
Kursens mål är att träna tävlingsmoment i Lydnad och Brukslydnad, förbereda för tävlingsstart.

Förkunskaper:
Lydnad med tävlingsinriktning 1 eller motsvarande från annan klubb.

Innehåll:

Både teori och praktik ingår. Vi bygger träningen för att få färdiga moment.

Avgift:
Kursavgiften är 990 kronor och omfattar cirka 12 timmar.