Lydnad med tävlingsinriktning 1-Grundträning

Mål:
Kursens mål är att träna grundfärdigheter inför tävlingsmoment i både lydnad och rallylydnad, samt befästa samarbete och kontakt mellan förare och hund såväl i vardag som på tävling, positiv belöningsträning.

Förkunskaper:
Inga – men ambition att träna och eventuellt tävla.

Innehåll:
Grundfärdigheter inför alla moment i lydnad och rallylydnad. Olika inlärningssätt för att hitta det som passar hunden bäst. Både teori och praktik men övervägande praktisk träning.

Avgift:
Kursavgiften är 990 kronor och är på c:a 12 timmar.