Hoopers

Mål 

Kursens mål är att kunna genomföra en hinderbana, tack vare smidigt samarbete mellan hunden och dess förare, samt kunna guida hunden på distans med kroppsspråk och kommando.

Förkunskaper 

Ska ha genomfört någon form av grundkurs i lydnad (exempelvis valpkurs, unghundskurs eller vardagslydnad).

Innehåll 

Hoopers är en hundsport för både hunden och föraren, med målet att genomföra en hinderbana bestående av hoops (bågar), tunnlar, tunnor samt staket felfritt. Till skillnad från Agility behöver hunden inte hoppa, då banan enbart har mjuka svängar vilket är skonsamt för hunden. 

Hoopers är en relativt ny hundsport som passar alla hundar oavsett ålder, storlek och ras. Hoopers passar även alla hundförare, då målet är att hunden ska dirigeras från ett dirigeringsområde och föraren inte ska springa med.

Avgift

Kursavgiften är 990 kronor och är på 7 kurstillfällen