Brukslydnad

Mål
Målet med kursen är att introducera brukslydnadsmoment

Förkunskaper
Lydnad med tävlingsinriktning 1 – grundövningar eller liknande

Innehåll
Brukslydnadsmoment och tävlingsregler

Avgift
Kursavgiften är 990 kronor och kurslängden ca 12 timmar