Specialsök/Nose Work träningsgrupp

Förkunskaper
Specialsök eller Nose Work grundkurs

Innehåll
Vi jobbar och tränar tillsammans!
Träningsgruppen är inte instruktörsledd, ansvarig ledare finns.
Gruppmedlemmars tränar och coachar varandra.
Vi strävar efter att träna en gång i veckan.

Avgift
Deltagaravgiften är 200 kr per termin