Spårmarker Tider April till och med Juni

Spårkurs november 2019

Klubben har nu tecknat avtal med Skånska Landskap som ger oss möjlighet att boka upp marker för exempelvis spårträning. Områdena som är av varierande storlek finns spridda över i stort sett hela Skåne med bland annat Arriesjön, Snogeholm, Järavallen och Fulltofta. Vi har nu bokat Snogeholm några söndagar i oktober, november och december. Exakt datum och hur du anmäler dig se Snogeholm-april-juni