AlleSvansrätten – En kunskapsbank

AlleSvansrätten var ett projekt finansierat av Naturvårdverket som startade i augusti 2021 och avslutades i september 2022. Projektet syftade till att öka kunskapen om allemansrätten kopplat till hund både bland hundägare och icke hundägare. Kunskapen är viktig för att kunna bibehålla rätten att som hundägare få vistas ute i skog och mark och också för att öka förståelsen för hundar i samhället.

Projektet resulterade bland annat i en egen hemsida, www.allesvansratten.se, med samlad information om allemansrätten kopplat till hund, fyra korta filmer och ett utbildningsmaterial med ett kunskapstest. Allt material finns tillgängligt på hemsidan. Utbildningsmaterialet finns även med som en obligatorisk del i alla funktionärs-, instruktörs- och lärarutbildningar.