Spårkurs fortsättning

Mål:
Målet med kursen är att träna “spårsäkerhet” hos hunden

Förkunskaper:
Spårkurs appell eller liknande.

Innehåll:
Kursen innehåller olika svårighetsgrader där hunden skall blir säker i sitt spårarbete.

Avgift
Kursavgiften är 990 kronor och kursens längd är ca 12 timmar