Barometerregler − Nosework

Regler

Barometern för Nosework avser att stimulera till ett ökat deltagande på officiella tävlingar och prov. För att lämna in resultat till barometern krävs medlemskap i Skanör Falsterbo Brukshundklubb samt att Nosework resultat inte lämnas till barometer i annan Brukshundsklubb.

Barometern finns i tre klasser MW1, NW2 OCH NW3
Poäng erhålls för resultat uppnådda vid officiella tävlingar inom Sverige.  

Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage (hund + samma förare), dvs om hunden tävlas av olika förare skall olika rapportering ske för olika ekipage. 

De tre bästa resultaten i respektive klass under året räknas. 

Doftprov räknas inte in i Barometern.

Resultat från officiella tävlingar skall redovisas snarast, dock senast 3 veckor efter tävlingstillfället. 

Vinnare av Nosework barometer i respektive klass är det ekipage som erhållit högsta poängtal under en tävlingsperiod. Tävlingsperioden omfattar tiden  1 januari till och med 31 december. Tävlingsresultat för december månad skall lämnas in senast 15 januari nästkommande år. För sent inlämnade resultat tas inte med. 

Poängberäkning

Man kan registrera resultat från både TSM (Tävling Samtliga Moment) och TEM (Tävling Enskilt Moment) förutsatt att ekipaget tävlar i samma klass. Ekipaget kan dock endast registrera resultat från den högsta klassen som ekipaget är uppflyttad till. Om ekipaget är kvalificerat för uppflyttning till antingen TSM klass 2 eller någon TEM klass 2 moment kan ekipaget således endast registrera resultat i NW2. Detsamma gäller om ekipaget är kvalificerat för uppflyttning till NW3 antingen i TSM klass 3 eller TEM klass 3. Ekipaget kan i detta fall endast registrera resultat i NW3.

  • NW1  TSM + TEM – de tre bästa resultaten räknas
  • NW2  TSM + TEM – de tre bästa resultaten räknas
  • NW3  TSM + TEM – de tre bästa resultaten räknas
  • Avdrag sker för Totalfel

Om flera ligger på samma poäng vid årets slut avgörs den individuella placeringen utifrån totalplaceringar för respektive ekipage