Agilitykurser i 4 steg samt förberedande kurs för valpar

Förberedande introduktion
Ett insteg för din hund redan från 5 månader.
Målet är att ge dig och din hund förberedande träning i agility, och möjligheten att umgås i grupp och socialisera med andra hundar. Träningen inte hinder som är påfrestande för din valp.
Vi tränar på belöningar, hinderförståelse, motorik och kontakt. Kursen anpassas efter deltagande ekipage.

Agilityutbildningen börjar för alla vuxna hundar på steg 1, men om du har erfarenhet sedan tidigare så ta gärna kontakt med oss så kan vi kolla vilket steg som skulle passa dig bäst.
Vi ser gärna att du kan träna med din hund lös utan koppel redan i steg 2. 
Vår agilityplan är inhägnad och trygg för hundarna.

Steg 1: Här kör vi de väsentliga grunderna för att lättare komma vidare med sin agility. I denna kurs kommer vi använda enbart ett fåtal hinder och därav får hundar börja redan från 9 månaders ålder.

Steg 2: Denna kurs riktar in sig på hinderinlärning och fortsätter att bygga på det vi gått igenom i steg 1.
Vi bygger på med ytterligare hinder och träning i olika hinderkombinationer. Vi tränar i enklare banor och utvecklar hundens hinderkontroll.

Steg 3: Denna kurs börjar vi träna lite mer banor men även massor av
kombinationsövningar. Vi testar olika byten och hur ni hittar bra spår i olika banor. Vi bygger banor och tränar kombinationer.

Steg 4: Denna kurs är det mycket banor och här är det tänkt att ni skall lära er hur ni kan träna vidare på egen hand efter att kursen är slut genom att vi bygger banorna tillsammans mm. Vi bygger och tränar mer avancerade banor med olika kombinationer för att utmana dig och din hund.