Specialsök Forts.kurs

Mål:
Målet med kursen är doftidentifiering.

Förkunskaper:
Specialsök grundkurs

Innehåll:
Vi fördjupar kunskaperna i att söka, hitta och markera specifika etiketter(dofter). Kursen innehåller både praktik och terori.

Avgift:
Kursavgiften är 990 kronor.

Kurstillfälle:
5 kurstillfälle. Max 6 kursdeltagare.