Spårkurs special

Mål:
Målet med kursen är att starta spårtävling.

Förkunskaper:
Spårkurs appell och Lydnad med tävlingsinriktning 1.

Innehåll:
Brukslydnadsmoment och tävlingsregler, spårarbete. Kursen innehåller både brukslydnad och spårarbete.