Uppdaterat

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

23 november 2017

  • Medlemsmöte

10 december 2017

  • Rallylydnadstävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

Tävlingslydnad - träningsgrupp

Mål:
Målet är att tävla i lydnad/brukslydnadsklass med sin hund.

Krav:
Medlemskap i SFBK. Ha tävlat din nuvarande hund eller annan hund i minst Apellklass/Startklass alternativt gått kurs i lydnad med tävlingsinriktning.
Du behöver ha med dig kunskap in i träningsgruppen om momenten och tillvägagångssättet för träning till tävling.

Innehåll:
Träningsgruppen är ej instruktörsledd utan bygger på dina egna och gruppens kunskaper/erfarenheter samt att vi coachar varandra.
Ansvarig ledare från klubben finns under träningen.

Anmälan gör du på tavling@sfbk.nu