Uppdaterat

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

  • Spårtävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

6 maj 2018

  • Rallylydnadstävling

17 maj 2018

  • Medlemsmöte

27 maj 2018

  • Sillalydnaden

14 oktober 2018

  • Söktävling

11 november 2018

  • Gåsalydnaden

22 november 2018

  • Medlemsmöte

2 december 2018

  • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

  • Årsmöte

Tävlingslydnad - träningsgrupp

Mål:
Målet är att tävla i lydnad/brukslydnadsklass med sin hund.

Krav:
Medlemskap i SFBK. Ha tävlat din nuvarande hund eller annan hund i minst Apellklass/Startklass alternativt gått kurs i lydnad med tävlingsinriktning.
Du behöver ha med dig kunskap in i träningsgruppen om momenten och tillvägagångssättet för träning till tävling.

Innehåll:
Träningsgruppen är ej instruktörsledd utan bygger på dina egna och gruppens kunskaper/erfarenheter samt att vi coachar varandra.
Ansvarig ledare från klubben finns under träningen.

Anmälan gör du på tavling@sfbk.nu