Uppdaterat

22 oktober 2018

4 oktober 2018

7 juli 2018

6 maj 2018

27 april 2018

14 april 2018

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

 • Spårtävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

6 maj 2018

 • Rallylydnadstävling

30 maj 2018

 • Medlemsmöte

27 maj 2018

 • Sillalydnaden

22 augusti 2018

 • Officellt doftprov

14 oktober 2018

 • Söktävling

11 november 2018

 • Gåsalydnaden

22 november 2018

 • Medlemsmöte

2 december 2018

 • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

 • Årsmöte

Tävlingslydnad - träningsgrupp

Mål:
Målet är att tävla i lydnad/brukslydnadsklass med sin hund.

Krav:
Medlemskap i SFBK. Ha tävlat din nuvarande hund eller annan hund i minst Apellklass/Startklass alternativt gått kurs i lydnad med tävlingsinriktning.
Du behöver ha med dig kunskap in i träningsgruppen om momenten och tillvägagångssättet för träning till tävling.

Innehåll:
Träningsgruppen är ej instruktörsledd utan bygger på dina egna och gruppens kunskaper/erfarenheter samt att vi coachar varandra.
Ansvarig ledare från klubben finns under träningen.

Anmälan gör du på tavling@sfbk.nu