Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

Tävlingar

OBS! För att en blandras/oregisterad hund ska få tävla så måste den ha en tävlingslicens, vilken utfärdas av Svenska Kenneklubben. Vid anmälan till tävlingar ska licensnumret skrivas i där registreringsnumret normalt skrivs i.

Anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdagen. Anmälan är inte komplett förrän arrangören fått besked från banken om att betalning har skett. Återbud till tävlingar sker direkt till arrangören och ej till Svenska Brukshundklubben centralt.

Vi rekommenderar att du innan första tävlingen läser igenom gällande tävlingskrav och tävlingsregler för lydnad respektive bruks.

SFBK-medlem som tävlar - fyll i dina resultat på blanketterna som finns i klubbstugan vid barometertavlorna och lägg i den gröna lådan. Då deltar du i barometrarna och får dina etappriser!

Uppflyttningspris får den som vid tävling blir uppflyttad till nästa klass.

Länk till Lydnadskommendering Bruks Elit finns här