Uppdaterat

20 november 2018

22 oktober 2018

4 oktober 2018

7 juli 2018

6 maj 2018

27 april 2018

14 april 2018

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

 • Spårtävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

6 maj 2018

 • Rallylydnadstävling

30 maj 2018

 • Medlemsmöte

27 maj 2018

 • Sillalydnaden

22 augusti 2018

 • Officellt doftprov

14 oktober 2018

 • Söktävling

11 november 2018

 • Gåsalydnaden

11 december 2018

 • Medlemsmöte

2 december 2018

 • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

 • Årsmöte

Tävlingar

OBS! För att en blandras/oregisterad hund ska få tävla så måste den ha en tävlingslicens, vilken utfärdas av Svenska Kenneklubben. Vid anmälan till tävlingar ska licensnumret skrivas i där registreringsnumret normalt skrivs i.

Anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdagen. Anmälan är inte komplett förrän arrangören fått besked från banken om att betalning har skett. Återbud till tävlingar sker direkt till arrangören och ej till Svenska Brukshundklubben centralt.

Vi rekommenderar att du innan första tävlingen läser igenom gällande tävlingskrav och tävlingsregler för lydnad respektive bruks.

SFBK-medlem som tävlar - fyll i dina resultat på blanketterna som finns i klubbstugan vid barometertavlorna och lägg i den gröna lådan. Då deltar du i barometrarna och får dina etappriser!

Uppflyttningspris får den som vid tävling blir uppflyttad till nästa klass.

Länk till Lydnadskommendering Bruks Elit finns här