Uppdaterat

9 november 2017

9 november 2017

29 oktober 2017

29 oktober 2017

23 oktober 2017

3 augusti 2017

17 juni 2017

17 juni 2017

7 maj 2017

13 april 2017

Kalender

 • Mentaltest (MH)

23 april 2017

 • Mentaltest (MH)

7 maj 2017

 • Rallylydnadstävling

14 maj 2017

 • Söktävling

21 maj 2017

 • Lydnadstävling

1 juni 2017

 • Medlemsmöte

30 september 2017

 • Mentaltest (MH)

1 oktober 217

 • Mentaltest (MH)

21 oktober 2017

 • Mentaltest (MH)

22 oktober 2017

 • Söktävling

12 november 2017

 • Lydnadstävling

23 november 2017

 • Medlemsmöte

10 december 2017

 • Rallylydnadstävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

Tävlingar

OBS! För att en blandras/oregisterad hund ska få tävla så måste den ha en tävlingslicens, vilken utfärdas av Svenska Kenneklubben. Vid anmälan till tävlingar ska licensnumret skrivas i där registreringsnumret normalt skrivs i.

Anmälan och avgiften skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdagen. Anmälan är inte komplett förrän arrangören fått besked från banken om att betalning har skett. Återbud till tävlingar sker direkt till arrangören och ej till Svenska Brukshundklubben centralt.

Vi rekommenderar att du innan första tävlingen läser igenom gällande tävlingskrav och tävlingsregler för lydnad respektive bruks.

SFBK-medlem som tävlar - fyll i dina resultat på blanketterna som finns i klubbstugan vid barometertavlorna och lägg i den gröna lådan. Då deltar du i barometrarna och får dina etappriser!

Uppflyttningspris får den som vid tävling blir uppflyttad till nästa klass.

Länk till Lydnadskommendering Bruks Elit finns här