Uppdaterat

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

23 november 2017

  • Medlemsmöte

10 december 2017

  • Rallylydnadstävling

11 februari 2018

  • Spårtävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

Styrelse & Valberedning

Styrelse


Ordförande


Marie-Louise Kondrup


v.Ordförande


Claes Jacobsson


Sekreterare


Hanne Helbrink


Kassör


Göran Tillberg


Ledamot


Douglas Sterner


Ledamot


Stig Hellerstedt


Ledamot


Gunilla Söderblom Högberg


1:e Suppleant


Emma Svensson


2:e Suppleant


Mats Runefjord


Revisorer


Ola Kullengren
040-475537

Josefin Ögaard
070-2747930

Revisorsuppleanter

Bodil Wernquist
040-452988

Pernilla Hanserup
0705-552210


Valberedning

Björn Carlaby, sammankallande

Petra Lundgren

Charlotta Ekvall