Uppdaterat

9 november 2017

9 november 2017

29 oktober 2017

29 oktober 2017

23 oktober 2017

3 augusti 2017

17 juni 2017

17 juni 2017

7 maj 2017

13 april 2017

Kalender

 • Mentaltest (MH)

23 april 2017

 • Mentaltest (MH)

7 maj 2017

 • Rallylydnadstävling

14 maj 2017

 • Söktävling

21 maj 2017

 • Lydnadstävling

1 juni 2017

 • Medlemsmöte

30 september 2017

 • Mentaltest (MH)

1 oktober 217

 • Mentaltest (MH)

21 oktober 2017

 • Mentaltest (MH)

22 oktober 2017

 • Söktävling

12 november 2017

 • Lydnadstävling

23 november 2017

 • Medlemsmöte

10 december 2017

 • Rallylydnadstävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

Styrelse & Valberedning

Styrelse


Ordförande


Marie-Louise Kondrup


v.Ordförande


Claes Jacobsson


Sekreterare


Hanne Helbrink


Kassör


Göran Tillberg


Ledamot


Douglas Sterner


Ledamot


Stig Hellerstedt


Ledamot


Gunilla Söderblom Högberg


1:e Suppleant


Emma Svensson


2:e Suppleant


Mats Runefjord


Revisorer


Ola Kullengren
040-475537

Josefin Ögaard
070-2747930

Revisorsuppleanter

Bodil Wernquist
040-452988

Pernilla Hanserup
0705-552210


Valberedning

Björn Carlaby, sammankallande

Petra Lundgren

Charlotta Ekvall