Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

Styrelse & Valberedning

Styrelse


Ordförande


Marie-Louise Kondrup


v.Ordförande


Claes Jacobsson


Sekreterare


Charlotta Ekvall


Kassör


Göran Tillberg


Ledamot


Ulf Svensson


Ledamot


Peter Persson


1:e Suppleant


Pia Hallerby


2:e Suppleant


Jonas Arkestad


Revisorer


Ola Kullengren
040-475537

Josefin Ögaard
070-2747930

Revisorsuppleanter

Bodil Wernquist
040-452988

Pernilla Hanserup
0705-552210


Valberedning

Petra Lundgren