Uppdaterat

20 november 2018

22 oktober 2018

4 oktober 2018

7 juli 2018

6 maj 2018

27 april 2018

14 april 2018

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

 • Spårtävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

6 maj 2018

 • Rallylydnadstävling

30 maj 2018

 • Medlemsmöte

27 maj 2018

 • Sillalydnaden

22 augusti 2018

 • Officellt doftprov

14 oktober 2018

 • Söktävling

11 november 2018

 • Gåsalydnaden

11 december 2018

 • Medlemsmöte

2 december 2018

 • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

 • Årsmöte

Styrelse & Valberedning

Styrelse


Ordförande


Marie-Louise Kondrup


v.Ordförande


Claes Jacobsson


Sekreterare


Charlotta Ekvall


Kassör


Göran Tillberg


Ledamot


Douglas Sterner


Ledamot


Stig Hellerstedt


Ledamot


Emma Svensson


1:e Suppleant


Ulf Svensson


2:e Suppleant


Hanne Helbrink


Revisorer


Ola Kullengren
040-475537

Josefin Ögaard
070-2747930

Revisorsuppleanter

Bodil Wernquist
040-452988

Pernilla Hanserup
0705-552210


Valberedning

Björn Carlaby, sammankallande

Petra Lundgren

Charlotta Ekvall