Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

RasUtvecklingsSektorn

Rasutvecklingssektorn har nu tagit sin uppgift på största allvar. Den 10 januari 2010 blev Mentalbeskrivningsbanan godkänd och första beskrivningen planeras till den 17 januari. Fler beskrivningar kommer att hållas under året, både vår och höst. Självklart är detta en bra sak för klubbens alla medlemmar. Nu har de som bland annat vill ut och tävla i bruks, en chans att få sina hundar beskrivna på hemmaplan. Det finns även ett stort intresse från andra håll, då många vill ha sina hundar till avel, eller helt enkelt har ett stort hundintresse.

Från och med år 2002 är det krav på känd mental status för hund av SBK-ras för registrering av avkommor, eller tävlan inom bruks med en hund över 18 månaders ålder. Med känd mental status menas att mentalbeskrivningen (MH) är helt genomförd, med kryss i alla rutor, eller att beskrivaren avbrutit provet. Hund medges ombeskrivning vid högst två tillfällen i det fall hundägaren avbrutit provet.