Uppdaterat

9 november 2017

9 november 2017

29 oktober 2017

29 oktober 2017

23 oktober 2017

3 augusti 2017

17 juni 2017

17 juni 2017

7 maj 2017

13 april 2017

Kalender

 • Mentaltest (MH)

23 april 2017

 • Mentaltest (MH)

7 maj 2017

 • Rallylydnadstävling

14 maj 2017

 • Söktävling

21 maj 2017

 • Lydnadstävling

1 juni 2017

 • Medlemsmöte

30 september 2017

 • Mentaltest (MH)

1 oktober 217

 • Mentaltest (MH)

21 oktober 2017

 • Mentaltest (MH)

22 oktober 2017

 • Söktävling

12 november 2017

 • Lydnadstävling

23 november 2017

 • Medlemsmöte

10 december 2017

 • Rallylydnadstävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

MH

Bilder från vårt MH 19/3 2016.

Jag hjälper dig att dra lite


Under Skånedistriktets mentalvecka 17-20/7 2014, har fyra nya från vår klubb utbildats till mentalfiguranter med behörighet A&B för MH och behörighet B för MT. Vi gratulerar Susanne Thun, Tina Wahl, Marie-Louise Stenshammar Kondrup och Marie Nauman Carpenter

Den 10 januari 2010 blev vår mentalbeskrivningsbana godkänd och första beskrivningen genomfördes den 17 januari samma år. Beskrivningar planeras hädanefter att hållas både under vår och höst. Självklart är detta av intresse för klubbens alla medlemmar. Nu har de som bland annat vill ut och tävla i bruks, en chans att få sina hundar beskrivna på hemmaplan. Det finns även ett stort intresse från andra håll, då många vill ha sina hundar till avel, eller helt enkelt har ett stort hundintresse.

Från och med år 2002 är det krav på känd mental status för hund av SBK-ras för registrering av avkommor, eller tävlan inom bruks med en hund över 18 månaders ålder. Med känd mental status menas att mentalbeskrivningen (MH) är helt genomförd, med kryss i alla rutor, eller att beskrivaren avbrutit provet. Hund medges ombeskrivning vid högst två tillfällen i det fall hundägaren avbrutit provet.