Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

MH

Bilder från vårt MH 19/3 2016.

Jag hjälper dig att dra lite


Under Skånedistriktets mentalvecka 17-20/7 2014, har fyra nya från vår klubb utbildats till mentalfiguranter med behörighet A&B för MH och behörighet B för MT. Vi gratulerar Susanne Thun, Tina Wahl, Marie-Louise Stenshammar Kondrup och Marie Nauman Carpenter

Den 10 januari 2010 blev vår mentalbeskrivningsbana godkänd och första beskrivningen genomfördes den 17 januari samma år. Beskrivningar planeras hädanefter att hållas både under vår och höst. Självklart är detta av intresse för klubbens alla medlemmar. Nu har de som bland annat vill ut och tävla i bruks, en chans att få sina hundar beskrivna på hemmaplan. Det finns även ett stort intresse från andra håll, då många vill ha sina hundar till avel, eller helt enkelt har ett stort hundintresse.

Från och med år 2002 är det krav på känd mental status för hund av SBK-ras för registrering av avkommor, eller tävlan inom bruks med en hund över 18 månaders ålder. Med känd mental status menas att mentalbeskrivningen (MH) är helt genomförd, med kryss i alla rutor, eller att beskrivaren avbrutit provet. Hund medges ombeskrivning vid högst två tillfällen i det fall hundägaren avbrutit provet.