Uppdaterat

20 november 2018

22 oktober 2018

4 oktober 2018

7 juli 2018

6 maj 2018

27 april 2018

14 april 2018

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

 • Spårtävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

6 maj 2018

 • Rallylydnadstävling

30 maj 2018

 • Medlemsmöte

27 maj 2018

 • Sillalydnaden

22 augusti 2018

 • Officellt doftprov

14 oktober 2018

 • Söktävling

11 november 2018

 • Gåsalydnaden

11 december 2018

 • Medlemsmöte

2 december 2018

 • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

 • Årsmöte

MH

Bilder från vårt MH 19/3 2016.

Jag hjälper dig att dra lite


Under Skånedistriktets mentalvecka 17-20/7 2014, har fyra nya från vår klubb utbildats till mentalfiguranter med behörighet A&B för MH och behörighet B för MT. Vi gratulerar Susanne Thun, Tina Wahl, Marie-Louise Stenshammar Kondrup och Marie Nauman Carpenter

Den 10 januari 2010 blev vår mentalbeskrivningsbana godkänd och första beskrivningen genomfördes den 17 januari samma år. Beskrivningar planeras hädanefter att hållas både under vår och höst. Självklart är detta av intresse för klubbens alla medlemmar. Nu har de som bland annat vill ut och tävla i bruks, en chans att få sina hundar beskrivna på hemmaplan. Det finns även ett stort intresse från andra håll, då många vill ha sina hundar till avel, eller helt enkelt har ett stort hundintresse.

Från och med år 2002 är det krav på känd mental status för hund av SBK-ras för registrering av avkommor, eller tävlan inom bruks med en hund över 18 månaders ålder. Med känd mental status menas att mentalbeskrivningen (MH) är helt genomförd, med kryss i alla rutor, eller att beskrivaren avbrutit provet. Hund medges ombeskrivning vid högst två tillfällen i det fall hundägaren avbrutit provet.