Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

 • Årsmöte

16-17 mars 2019

 • MH

13-14 april 2019

 • MH

5 maj 2019

 • Rallylydnad

26 maj 2019

 • Sillalydnaden

18 juni 2019

 • Medlemsmöte

29 september 2019

 • Söktävling

12-13 oktober 2019

 • MH

10 november 2019

 • Gåsalydnaden

1 december 2019

 • Rallylydnad

Rallyydnadsbarometern


  Regler

 1. Rallyydnadsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltegande i SBK:s rallylydnadsprov.
 2. Rätt att tävla om poäng på rallylydnadsbarometern har varje medlem i Skanör-Falsterbo Brukshundklubb, som med hund uppfyller fordringarna för start i officiell rallylydnadstävling.
 3. Poäng fås för resultat uppnådda vid officiella rallylydnadsprov inom Norden.
 4. Poängfördelningen sker enligt uppgjord tabell.
 5. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage (dvs. förare med hund). Förare som tävlar med olika hundar, likaså hundar som tävlar med olika förare, erhåller poäng separat för varje ekipagekombination.
 6. Ekipage tillgodoräknas resultatpoäng i respektive klass, under tiden 1/1-31/12. Resultatpoäng i en klass tillgodoräknas endast tills dess att man blivit uppflyttad därefter räknas endast resultatpoäng i nästa klass.
 7. Resultatet från officiella rallylydnadsprov eller mästerskap skall redovisas snarast.
 8. Segrare på rallylydnadsbarometern är det ekipage som erhållit högsta poängantal, dock lägst uppflyttad till avancerad klass, under en tävlingsperiod (vilken är lika med ett kalenderår).
 9. Det ekipage som vinner rallylydnadsbarometern 3 gånger i följd, eller 4 gånger sammanlagt, får behålla vandringspriset.
 10. Varje ekipage erhåller ett rallylydnadsdiplom  för varje uppflyttning RLD N, RLD F, RLD A och RLD M. För uppflyttning till nästa klass krävs tre kvalificerande resultat, minimum 70 poäng, alternativt ett resultat med 100 poäng.
 11. Pris till segraren utdelas vid årsmötet. Rallylydnadsdiplom utdelas vid klubbmöten under tävlingsperioden.

Resultaten skickas till tavling@sfbk.nu