Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

Medlemskap

SBK

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.


Information om medlemskap:

För medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK) och tillhörande lokalklubb betalas en avgift bestående av en central och en lokal del, beroende på medlemskategori.

Den lokala avgiften går till Skanör-Falsterbo BK för bedrivande av den egna verksamheten. Klubbens årsmöte beslutar om storleken på den lokala avgiften. Eventuell höjning görs för att anpassa SFBKs avgifter till de kostnader klubben har.

Helbetalande medlemmar, ungdomsmedlemmar och hedersmedlemmar erhåller tidningen Brukshunden från SBK som utkommer med sex nummer/år.

Medlemskort:

Medlemskort skriver Du ut själv från SBKs hemsida. Gå in under rubriken "Mina Sidor" och följ instruktionerna. Här kan Du också göra adressändring och kontrollera att Din e-mailadress är korrekt.
Får Du problem? Kontakta SBK:s medlemsavdelning på 08-505 875 20 eller medlem@brukshundklubben.se mån-fre, 10-12.

Om Du vill bli medlem hos oss:

Betala in avgiften direkt på vårt Bankgiro: 5595-6916. Det är viktigt att Du när du betalar anger fullständigt namn, adress, telefonnummer samt personnummer. E-postadress är också mycket viktigt att ange, då vi skickar ut information till medlemmarna i första hand via e-post.

Nästa gång det är dags att förnya Ditt medlemskap kommer ett brev direkt från SBK.

Medlemsavgift 2019:

Ordinarie medlem     575kr (175 kr om du redan är fullbetalande                                               i annan lokal- eller rasklubb som ligger                                               under SBK.).

Ungdomsmedlem via SHU - se SHUs hemsida www.shu.se.

Familjemedlem          175 kr.

Utlandsmedlem         680 kr.


Av ordinarie medlemsavgift går 400 kr till SBK-förbundet och 27 kr till SBK Skånes Distrikt. Skanör-Falsterbo BK får alltså endast behålla en liten del till vår egen verksamhet.

Som SBK-medlem är Du som hundägare genom Ditt medlemskap automatiskt olycksfallsförsäkrad under kurstid. Din hund är däremot helt oförsäkrad, om Du inte själv har tecknat en försäkring för hunden. Du svarar också personligen för självrisk och liknande. Vi rekommenderar att Du alltid ser till att ha Din hund väl försäkrad för veterinärvård m.m. Läs mer om medlemsförmånerna i SBK under www.brukshundklubben.se

Medlemskategorier:

Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier 1 år från inbetalningsdatum.

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem är medlem i antingen en lokal brukshundklubb eller i en av SBK:s rasklubbar*. Man kan vara ordinarie medlem i flera klubbar och betalar då förbundsavgiften endast en gång, men en avgift till varje lokal- och rasklubb.

Ungdomsmedlem

Medlemmar mellan 7 och 25 år kan betala sitt medlemskap till Sveriges Hundungdom (SHU) och välja Svenska Brukshundklubben som specialklubb, då får de två medlemsskap för priset av ett. Mer information om detta hittar Du på SHUs egna hemsida www.shu.se.

Familjemedlem

En ordinarie medlems familjemedlemmar i samma hushåll, kan lösa familjemedlemskap i samma klubb som den ordinarie medlemmen. Då betalar familjemedlemmen bara en lokal klubbavgift och hushållet får endast ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen.

Tänk på att den som går kurs hos oss med en hund måste vara medlem i SFBK. Detta beror bl.a. på att alla kursdeltagare skall omfattas av SBKs olycksfallsförsäkring. Om en i familjen är ordinarie medlem, men en annan i familjen går kurs måste också ett familjemedlemskap lösas för kursdeltagaren.

Utlandsmedlem

Om Du är bosatt utomlands kan Du ändå vara medlem. Det fungerar på samma sätt som för ordinarie medlem, men avgiften blir lite högre, eftersom de administrativa kostnaderna är högre.

*Rasklubbar inom SBK

Australian Cattledog
Australian Kelpie
Australian shepherd
Beauceron
Belgisk vallhund
Berger Picard (ingår i Briardklubben)
Bouvier Des Flandres
Boxer
Briard
Chodský pes
Collie
Dobermann
Hollandse Herdershond
Hovawart
Riesenschnauzer
Rottweiler
Rysk Svart Terrier
Tysk schäferhund
Vit Herdehund