Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

 • Årsmöte

16-17 mars 2019

 • MH

13-14 april 2019

 • MH

5 maj 2019

 • Rallylydnad

26 maj 2019

 • Sillalydnaden

18 juni 2019

 • Medlemsmöte

29 september 2019

 • Söktävling

12-13 oktober 2019

 • MH

10 november 2019

 • Gåsalydnaden

1 december 2019

 • Rallylydnad

Lydnadsbarometern


  Regler

 1. Lydnadsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande i SBK:s lydnadstävlingar.
 2. Rätt att tävla om poäng på lydnadsbarometern har varje medlem i Skanör-Falsterbo Brukshundklubb, som med hund uppfyller kraven för start i officiell lydnadstävling.
 3. Poäng fås för resultat uppnådda vid officiella lydnadstävlingar inom Norden samt vid SM (Svenskt mästerskap) och DM (Distriks mästerskap).
 4. Poängfördelningen sker enligt uppgjord tabell, varvid speciella tilläggspoäng erhålles för framträdande placeringar i punkt 3 nämnda mästerskapstävlingar.
 5. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage (förare med hund). Förare som tävlar med olika hundar, likaså hundar som tävlar med olika förare, erhåller poäng separat för varje ekipagekombination.
 6. Ekipage tillgodoräknas resultatpoäng i Startklass och klass 1. Sedan ekipaget erhållit 1:a eller 2:a pris i dessa två klasser, tillgodoräknas endast resultatpoäng i högre klasser. Endast i Startklass tilldelas poäng från "Godkänd" upp tilll uppflyttningsresultatet.
 7. Resultatet från officiella lydnadstävlingar eller mästerskap skall skickas in till tavling@sfbk.nu senast 14 dagar efter tävlingstillfället. Följande skall redovisas: Datum, plats för tävlingen, vilken klass,poäng,förarens namn och hundens namn.
 8. Segrare på lydnadsbarometern är det ekipage som erhållit högsta poängantal, dock lägst uppflyttad till Klass 2, under en tävlingsperiod (vilken är lika med ett kalenderår).
 9. Varje ekipage erhåller ett etappris för varje uppnått 20-tal poäng (20p, 40p osv.) oavsett vilken klass man har tävlat i.
 10. Pris till segraren utdelas vid årsmötet. Etappriser utdelas vid klubbmöten under tävlingsperioden.

Lydnadsbarometern är reviderad och anpassad efter de nya reglerna so gäller from 2017-01-01