Uppdaterat

20 november 2018

22 oktober 2018

4 oktober 2018

7 juli 2018

6 maj 2018

27 april 2018

14 april 2018

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

 • Spårtävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

6 maj 2018

 • Rallylydnadstävling

30 maj 2018

 • Medlemsmöte

27 maj 2018

 • Sillalydnaden

22 augusti 2018

 • Officellt doftprov

14 oktober 2018

 • Söktävling

11 november 2018

 • Gåsalydnaden

11 december 2018

 • Medlemsmöte

2 december 2018

 • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

 • Årsmöte

Kurser

Vi hjälper hundägare att få en god relation och kontakt med sina hundar, genom att tillhandahålla kurser där syftet är att få människan att förstå sin hund bättre.

Anmälan till kurser görs via fliken kursanmälan.

Kurser startar kontinuerligt, när vi har lämpligt antal anmälda deltagare och en ledig instruktör. Därför har vi inga möjligheter att på förhand ge information om tidpunkt för kursstart och kursschema. Barn som vill gå kurs med familjens hund är välkomna, men bör i de flesta fall ha uppnått 12 års ålder. Om instruktören bedömer att det inte fungerar, ska en vuxen kunna ta över.
Vid kursstart ska era hundar vara vaccinerade mot valpsjuka och bör ha trippelvaccination mot parvovirusinfektion, kennelhosta och smittsam leversjukdom. Detta för att undvika smittspridning.

Medlemskap i Svenska Brukshundklubben är obligatoriskt. I medlemskapet ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring för dig under kurstid och vid andra aktiviteter som klubben anordnar, samt vid resa till och från dessa. Denna försäkring täcker inte skador på hundar och vi rekommenderar därför att du tecknar en hundförsäkring hos Agria. Detta innebär att om du har en familjemedlem som ska vara delaktig under kursen, utöver dig, så krävs även medlemskap för denna person, Familjemedlemskap. Denna avgift är avsevärt lägre. Som medlem har du dessutom tillgång till vår träningsplan utöver kurstid. Du får tidningen Brukshunden och har rätt att delta i tävlingar och utställningar som Brukshundklubbar arrangerar.

Se mer information under fliken Klubben/Medlemskap.