Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

Kurser

Vi hjälper hundägare att få en god relation och kontakt med sina hundar, genom att tillhandahålla kurser där syftet är att få människan att förstå sin hund bättre.

Anmälan till kurser görs via fliken kursanmälan.

Kurser startar kontinuerligt, när vi har lämpligt antal anmälda deltagare och en ledig instruktör. Därför har vi inga möjligheter att på förhand ge information om tidpunkt för kursstart och kursschema. Barn som vill gå kurs med familjens hund är välkomna, men bör i de flesta fall ha uppnått 12 års ålder. Om instruktören bedömer att det inte fungerar, ska en vuxen kunna ta över.
Vid kursstart ska era hundar vara vaccinerade mot valpsjuka och bör ha trippelvaccination mot parvovirusinfektion, kennelhosta och smittsam leversjukdom. Detta för att undvika smittspridning.

Medlemskap i Svenska Brukshundklubben är obligatoriskt. I medlemskapet ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring för dig under kurstid och vid andra aktiviteter som klubben anordnar, samt vid resa till och från dessa. Denna försäkring täcker inte skador på hundar och vi rekommenderar därför att du tecknar en hos Agria. Detta innebär att om du har en familjemedlem som ska vara delaktig under kursen, utöver dig, så krävs även medlemskap för denna person, Familjemedlemskap. Denna avgift är avsevärt lägre. Som medlem har du dessutom tillgång till vår träningsplan utöver kurstid. Du får tidningen Brukshunden och har rätt att delta i tävlingar och utställningar som Brukshundklubbar arrangerar.


Här tecknar du medlemskap direkt hos SBK!

SBK

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.