Uppdaterat

20 november 2018

22 oktober 2018

4 oktober 2018

7 juli 2018

6 maj 2018

27 april 2018

14 april 2018

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

 • Spårtävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

6 maj 2018

 • Rallylydnadstävling

30 maj 2018

 • Medlemsmöte

27 maj 2018

 • Sillalydnaden

22 augusti 2018

 • Officellt doftprov

14 oktober 2018

 • Söktävling

11 november 2018

 • Gåsalydnaden

11 december 2018

 • Medlemsmöte

2 december 2018

 • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

 • Årsmöte

Kommittéer

Hundägarutbildningskommittén (HUK)

Zita Frising, zita.frising@telia.com
Nilla Lundwall
Ann-Kristin Jacobsson


Tävlingskommittén

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se
Mats Runefjord
Göran Tillberg


Agilitykommitén

Ulla Engemark, ulla.engemark@hotmail.se


Rallylydnadskommittén

Viveka Nilsson, vivekamnilsson@gmail.com
Zita Frising


Rasutvecklingskommittén (RUK)

Marie-Louise Kondrup,
marielouise.stenshammer-kondrup@hotmail.com

Stig Hellerstedt


Utställningskommittén är vilande tillsvidare


Cafékommittén

Ingrid Tillberg, ring.tillberg@telia.com
Barbro Hedlin
Hanne Helbrink


Stugkommittén

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se
Stig Hellerstedt
Göran Tillberg


Webmaster

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se


Kommittén för tjänstehundar är vilande