Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

Kommittéer


Tävlingskommittén

Marie-Louise Kondrup
marielouise.stenshammer-kondrup@hotmail.com

Ulf Svensson


Rallylydnadskommittén

Viveka Nilsson, vivekamnilsson@gmail.com
Zita Frising


Cafékommittén Lisbeth HolmbergStugkommittén

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se
Stig Hellerstedt
Göran Tillberg


Webmaster

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se
Loke


Kommittén för tjänstehundar är vilande