Uppdaterat

9 november 2017

9 november 2017

29 oktober 2017

29 oktober 2017

23 oktober 2017

3 augusti 2017

17 juni 2017

17 juni 2017

7 maj 2017

13 april 2017

Kalender

 • Mentaltest (MH)

23 april 2017

 • Mentaltest (MH)

7 maj 2017

 • Rallylydnadstävling

14 maj 2017

 • Söktävling

21 maj 2017

 • Lydnadstävling

1 juni 2017

 • Medlemsmöte

30 september 2017

 • Mentaltest (MH)

1 oktober 217

 • Mentaltest (MH)

21 oktober 2017

 • Mentaltest (MH)

22 oktober 2017

 • Söktävling

12 november 2017

 • Lydnadstävling

23 november 2017

 • Medlemsmöte

10 december 2017

 • Rallylydnadstävling

28 februari 2018

 • Årsmöte

Kommittéer

Hundägarutbildningskommittén (HUK)

Zita Frising, zita.frising@telia.com
Nilla Lundwall
Ann-Kristin Jacobsson


Tävlingskommittén

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se
Mats Runefjord
Göran Tillberg


Agilitykommitén

Ulla Engemark, ulla.engemark@hotmail.se


Rallylydnadskommittén

Viveka Nilsson, vivekamnilsson@gmail.com
Zita Frising


Rasutvecklingskommittén (RUK)

Marie-Louise Kondrup,
marielouise.stenshammer-kondrup@hotmail.com

Stig Hellerstedt


Utställningskommittén är vilande tillsvidare


Cafékommittén

Ingrid Tillberg, ring.tillberg@telia.com
Barbro Hedlin
Hanne Helbrink


Stugkommittén

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se
Stig Hellerstedt
Göran Tillberg


Webmaster

Claes Jacobsson, claes@w3visuell.se


Kommittén för tjänstehundar är vilande