Uppdaterat

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

  • Spårtävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

6 maj 2018

  • Rallylydnadstävling

17 maj 2018

  • Medlemsmöte

27 maj 2018

  • Sillalydnaden

14 oktober 2018

  • Söktävling

11 november 2018

  • Gåsalydnaden

22 november 2018

  • Medlemsmöte

2 december 2018

  • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

  • Årsmöte

Fortsättning valpkurs

Mål:
Kursens mål är att befästa och vidareutveckla redan inlärda färdigheter.

Förkunskaper:
Valpkurs.

Innehåll:
Träning av såväl nya som gamla moment, som fungerar i vardagen.
Ökad svårighetsgrad (störning).
Grundinlärning för att gå vidare till övriga kurser och annan träning.

Avgift:
Kursavgiften är 950 kronor och innehåller sju kurstillfällen.