Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

 • Årsmöte

16-17 mars 2019

 • MH

13-14 april 2019

 • MH

5 maj 2019

 • Rallylydnad

26 maj 2019

 • Sillalydnaden

18 juni 2019

 • Medlemsmöte

29 september 2019

 • Söktävling

12-13 oktober 2019

 • MH

10 november 2019

 • Gåsalydnaden

1 december 2019

 • Rallylydnad

Bruksbarometern


  Regler

 1. Bruksprovsbarometern avser att stimulera till ett ökat deltagande i SBK:s bruksprov.
 2. Rätt att tävla om poäng på bruksbarometern har varje medlem i Skanör-Falsterbo Brukshundklubb, som med hund, uppfyller kraven för start i officiell brukstävling. För att få tillgodoräkna sig poäng i Appellklass skall ekipaget ha uppnått godkänt resultat i specialmomentet.
 3. Poäng fås för resultat uppnådda vid officiella brukstävlingar inom Norden samt vid SM (Svenskt Mästerskap) och DM (Distrikts Mästerskap).
 4. Poängfördelning sker enligt uppgjord tabell, varvid speciella tillägspoäng erhålls för framträdande placeringari punkt 3 nämnda mästerskapstävlingar.
 5. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden för varje ekipage (förare med hund). Förare som tävlar med olika hundar, likaså hund som tävlar med olika förare, erhåller poäng separat för varje enskild ekipagekombination. För ekipage som tävlar i två eller flera grupper, sammanräknas erhållna resultatpoäng i de olika grupperna till en poängsumma.
 6. Resultatet från officiella bruksprov eller mästerskap skall skickas in till tavling@sfbk.nu senast 14 dagar efter tävlingstillfället. Följande skall redovisas: Datum, plats för tävlingen, vilken klass, poäng,förarens namn och hundens namn.
 7. Segrare på bruksprovsbarometern är det ekipage som erhållit högst poängtal dock lägst uppflyttad till Hkl under en tävlingsperiod dvs. ett kalenderår.
 8. Det ekipage som vinner bruksbarometern 3 gånger i följd, eller 4 gånger sammanlagt, får behålla vandringspokalen.
 9. Varje ekipage erhåller ett etappris för varje uppnått 20-tal poäng (20p, 40p osv.) oavsett klass man tävlat i.
 10. Priset till segraren utdelas vid årsmötet. Etappriser utdelas löpande vid klubbmöten under tävlingsperioden.

Bruksbarometern är reviderad och anpassad efter de nya reglerna som gäller from 2017-01-01

Tillägg vid mästerskap