Uppdaterat

23 maj 2019

4 januari 2019

5 februari 2019

7 februari 2019

26 mars 2019

Kalender

27 februari 2019

  • Årsmöte

16-17 mars 2019

  • MH

13-14 april 2019

  • MH

5 maj 2019

  • Rallylydnad

26 maj 2019

  • Sillalydnaden

18 juni 2019

  • Medlemsmöte

29 september 2019

  • Söktävling

12-13 oktober 2019

  • MH

10 november 2019

  • Gåsalydnaden

1 december 2019

  • Rallylydnad

Vårt första MH i bilder

En kall och mycket blåsig dag i mitten av januari 2010 mentalbeskrevs fem hundar i regi av SFBK. Såmed var MH-banan invigd. Alla fem hundar åkte hem med "känd mental status".

Samling inför start med första hunden.

1. KONTAKTVILLIGHET: att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor

2. LEK 1: att beskriva hundens reaktion i samband med en föremålslek; att beskriva om hunden vill ha en dragkamp med testledaren

3. FÖRFÖLJANDE OCH GRIPANDE: att beskriva hundens lust att förfölja ett rörligt föremål (byte) och gripa det

4. AKTIVITETSNIVÅ: att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir

5. AVSTÅNDSLEK: att beskriva hundens förmåga till aktivitet/samarbetet med främmande person på avstånd från föraren

6. ÖVERRASKNING: att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation, då den inte är engagerad i en annan handling

7. LJUDKÄNSLIGHET: att beskriva hundens reaktioner i samband med överraskande ljud

8. SPÖKEN: att beskriva hunden reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig

9. LEK 2: att beskriva om hundens reaktioner, i samband med en ny föremålslek, har förändrats sedan LEK 1

10. SKOTT: att beskriva hundens reaktion i samband med skottlossning. Hunden prövas såväl i aktivitet (lek) som i passivitet.. Det är föraren som ges tillfälle att leka med hunden

Kritik efter att hunden har gått igenom mentalbeskrivningen.