Uppdaterat

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

23 november 2017

  • Medlemsmöte

10 december 2017

  • Rallylydnadstävling

11 februari 2018

  • Spårtävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

Vårt första MH i bilder

En kall och mycket blåsig dag i mitten av januari 2010 mentalbeskrevs fem hundar i regi av SFBK. Såmed var MH-banan invigd. Alla fem hundar åkte hem med "känd mental status".

Samling inför start med första hunden.

1. KONTAKTVILLIGHET: att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor

2. LEK 1: att beskriva hundens reaktion i samband med en föremålslek; att beskriva om hunden vill ha en dragkamp med testledaren

3. FÖRFÖLJANDE OCH GRIPANDE: att beskriva hundens lust att förfölja ett rörligt föremål (byte) och gripa det

4. AKTIVITETSNIVÅ: att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir

5. AVSTÅNDSLEK: att beskriva hundens förmåga till aktivitet/samarbetet med främmande person på avstånd från föraren

6. ÖVERRASKNING: att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation, då den inte är engagerad i en annan handling

7. LJUDKÄNSLIGHET: att beskriva hundens reaktioner i samband med överraskande ljud

8. SPÖKEN: att beskriva hunden reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig

9. LEK 2: att beskriva om hundens reaktioner, i samband med en ny föremålslek, har förändrats sedan LEK 1

10. SKOTT: att beskriva hundens reaktion i samband med skottlossning. Hunden prövas såväl i aktivitet (lek) som i passivitet.. Det är föraren som ges tillfälle att leka med hunden

Kritik efter att hunden har gått igenom mentalbeskrivningen.