Uppdaterat

4 april 2018

26 januari 2018

19 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

11 februari 2018

  • Spårtävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

6 maj 2018

  • Rallylydnadstävling

17 maj 2018

  • Medlemsmöte

27 maj 2018

  • Sillalydnaden

14 oktober 2018

  • Söktävling

11 november 2018

  • Gåsalydnaden

22 november 2018

  • Medlemsmöte

2 december 2018

  • Rallylydnadstävling

27 februari 2019

  • Årsmöte

Lydnad med tävlingsinriktning 2.

Mål:
Kursens mål är att träna tävlingsmoment i Lydnad och Brukslydnad, förbereda för tävlingsstart.

Förkunskaper:
Lydnad med tävlingsinriktning 1 eller motsvarande från annan klubb.

Innehåll:
Kursen innehåller såväl gamla som nya lydnads/brukslynadsmoment samt gruppmoment. Inlärningstekniker - uppdelning av inlärning av delmoment till full kjedja. Belöningstekniker och tajming i belöning samt ökad svårighetsgrad (störning). Träningadagbok.
Lydnad och Bruksllydnads tävlingsregler.
Både teori och praktik ingår.

Avgift:
Kursavgiften är 950 kronor och omfattar cirka 14 timmar.