Uppdaterat

9 januari 2018

9 januari 2018

13 december 2017

9 november 2017

Kalender

23 november 2017

  • Medlemsmöte

10 december 2017

  • Rallylydnadstävling

28 februari 2018

  • Årsmöte

Lydnad med tävlingsinriktning 1.

Mål:
Kursens mål är att träna grundfärdigheter inför tävlingsmoment i både lydnad och rallylydnad, samt befästa samarbete och kontakt mellan förare och hund såväl i vardag som på tävling, positiv belöningsträning.

Förkunskaper:
Någon kurs t.ex. nybörjarkurs, valpkurs, valpforts.kurs eller allmänlydnads/vardagslydnadkurs och ambitionen "tävling".

Innehåll:
Grundfärdigheter inför alla moment i lydnad och rallylydnad. Olika inlärningssätt för att hitta det som passar hunden bäst. Både teori och praktik men övervägand praktisk träning.

Avgift:
Kursavgiften är 950 kronor och innehåller sju kurstillfällen.